Cài đặt phần mềm Quản lý và tra cứu văn bản pháp luật Việt Nam

Đây là giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị đại học tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. 

Nhằm hỗ trợ cho các phòng chức năng nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để áp dụng cho công tác tham mưu, xử lý công việc, nhà trường sẽ trang bị Phần mềm Quản lý và tra cứu văn bản pháp luật Việt Nam có thời hạn sử dụng 10 năm cho các phòng chức năng.

Phòng Hành chính - Tổng hợp sẽ tiến hành cài đặt phần mềm trên từ ngày 16/6/2015 đến 23/6/2015. 


Phòng Hành chính - Tổng hợp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.